Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.11.2013

Temadur Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, matt akrylpolyuretanfärg som innehåller rostskyddspigment, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Rekommenderas som grundfärg för polyuretansystem utsatta för atmosfärisk och/eller kemisk påfrestning.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av transportutrustning och annan stål- och maskin-utrusting.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå, TVT 4004.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  80 - 200 μm

   

  40 - 100 μm

   

  12,5 - 5,0 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,0 m²/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 7 volymdelar 007 1590.
  Härdare 1 volymdel 008 7590.
  Brukstid (+23°C) 4 h (23 °C)
  Torktider

   

  torrfilm 50 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  30 min

   

  30 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  6h

   

  5h

   

  3h

   

  1½ h

   

  Övermålningsbar

   

  4h

   

  2h

   

  30 min

   

  20 min


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.
  Volymtorrhalt 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  67 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1.3 ± 0.1g/cm³, bruksblandning

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten..
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.
  Priming TEMADUR PRIMER.
  Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. Beroende på komponenternas temperatur samt önskad viskositet förtunnas färgen 0 - 15 %. Omröring av komponenterna samt viskositetsreglering bör utföras omedelbart före applicering, sålunda uppnås bästa möjliga resultat. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", tryck vid munstycket 120 - 160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Vid konventionell sprutning bör viskositeten vara 20 - 25 s DIN4. Vid penselstrykning förtunnas färgen enligt behov.
  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 är även lämplig, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 430 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 490 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur Primer
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur Primer
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur Primer
   
  -


  Tillbaka