Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.01.2013

Temalac AB 70

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Blank alkydtäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Blank täckfärg för alkydsystem på metallytor inom- och utomhus.
 • God glans- och kulörbeständighet, även i industriklimat.
 • Kan appliceras också med pensel.
 • Kan även användas på träytor.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas speciellt för målning på plats av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålstommar och andra stålkonstruktioner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  80 - 115 μm

   

  40 - 60 μm

   

  13,0 - 8,7 m²/l

   

  normal

   

  95 μm

   

  50 μm

   

  10,8 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  6 h

   

  3 h

   

  2 h

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  6 h

   

  4 h

   

  Övermålningsbar

   

  48 h

   

  24 h

   

  16 h


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.
  Volymtorrhalt 52 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  67 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,1 - 1,2 g/cm³ beroende på kulör.
  Produktkod 610-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML och FONTECRYL 10.
  Täckfärg TEMALAC AB 70.
  OBS! Vid övermålning av TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML, TEMAPRIME EUR och TEMAPRIME EE rekommenderas Förtunning 1006.
  Applicering Sprutmålning högtryck eller konventionell och penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid konventionell sprutning förtunnas färgen 20-25 % och vid högtryckssprutning 0-15 %. Munstycke vid högtrycksspurtning 0,011" - 0,015". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1050 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb).
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1050 eller Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 400 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 25 volym % är 496 g/liter.
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac AB 70
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemalac AB 70
   
  -


  Tillbaka