Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
21.04.2010

Temalac FD 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, halvblank rostskyddspigmenterad alkydtäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Halvblank täckfärg i alkydfärgsystem för stålytor.
 • Bra kulör- och glansbeständighet i atmosfärisk belastning.
 • Idealisk för maskinverkstäder och målerier med snabb produktionscykel.
 • Lämplig också för elektrostatisk applicering.
 • Rostskyddspigmenterad, lämplig också som enskiktsfärg.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för stålstommar, byggnadsverk av stål, rörbryggor och olika typer av maskinutrustningar.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  85 - 130 μm

   

  40 - 60 μm

   

  11,7 - 7,8 m²/l

   

  normal

   

  107 μm

   

  50 μm

   

  9,8 m²/l  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 40 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  40 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  3 h

   

  1½ h

   

  1 h

   

  Övermålningsbar

   

  12 d

   

  6 d

   

  4 d

   

  Övermålningsbar, ”vått-i-vått”

   

  1- 4 h

   

  ½ - 2 h

   

  30 min  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.

  Volymtorrhalt 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  64 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,0-1,2 g/cm3 beroende på kulör.
  Produktkod 181-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)


  Priming TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME ML och TEMAPRIME GF samt vattenbaserade FONTECRYL 10.
  Täckfärg Temalac FD 50.
  Applicering Högtrycksmålning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 5-8 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1006.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/ liter färg.
  VOC innehåll när produkten förtunnas 8 volym % är 500 g/liter färg
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac FD 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemalac FD 50
   
  -


  Tillbaka