Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
17.05.2013

Temalac ML 90

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Högblank alkydtäckfärg
PRODUKTEGENSKAPER
 • Täckfärg i alkydsystem på stålytor.
 • God kulör- och glansbeständighet.
 • Kan appliceras enligt "vått-i-vått" -tekniken och torkningen kan forceras.
 • Lämplig för målningsstations- och produktmålning inom metallindustrin.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som täckfärg för små cisterner, jordbruksmaskiner, transport- och annan maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  90 - 135 μm

   

  40 - 60 μm

   

  11,2 - 7,5 m²/l

   

  normal

   

  90 μm

   

  40 μm

   

  9,4 m²/l
  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 40 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  2 h

   

  1 h

   

  ½ h

   

  Klibbfri

   

  8 h

   

  5 h

   

  3 h

   

  Övermålningsbar

   

  36 h

   

  24 h

   

  16 h

   

  Övermålningsbar, ”vått i vått”.

   

   

   

  ½ - 1 h

   

   

   

  Klibbfri 1 h /60°C och ½ h /80 °C

   

   

   

   

   

   
  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling
  Volymtorrhalt 45 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  57 ± 2 vikt-%.
  Densitet 0,9-1,1 g/cm³ beroende på kulör.
  Produktkod 513-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMAPRIME EE, EUR, GF, FONTECRYL 10.
  Täckfärg Temalac ML 90.
  Applicering Sprutmålning eller penselstrykning. Färgen omröres väl före användning. Färgen förtunnas 0-10 % vid högtryckssprutning, viskositet 30-60 s/DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", tryck 140-180 bar. Spridnings-vinkeln väljs enligt föremålets form. Bästa ytfinish erhålls genom att tillämpa ”vått i vått” teknik.
  Förtunning För sprutmålning Förtunning 1006.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 460 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 500 g/liter färg.

  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac ML 90
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemalac ML 90
   
  -


  Tillbaka