Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
21.04.2015

Temaline LP 60

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent aminaddukthärdad epoxitäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER Används som täckfärg i epoxisystem för invändig behandling av fotogen- och oljetankar.

OBS ! Lämpar sig ej för tankar innehållande sk. blyfri bensin.

Tål kemiskt aktiva gaser och damm.

Beständig gentemot neutrala mineral-, växt- och animaliska fetter samt olja.
Rekommenderat användningsområde Invändig behandling av fotogen- och oljetankar.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

85 - 250 μm

 

50 - 150 μm

 

12,0 - 4,0 m²/l

 

normal

 

120 μm

 

70 μm

 

9,0 m²/l
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 6960
Härdare 1 volymdel 008 6969
Brukstid (+23°C) 8 h efter sammanblandning.
Torktider

 

Skikttjocklek 70 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

4 h

 

2 h

 

1 h

 

Beröringsbar

 

14 h

 

7 h

 

3½ h

 

Övermålningsbar, min/max, utan mattering

 

32 h - 12 d

 

16 h - 6 d

 

8 h - 2 d

 

Genomhärdad

 

14 d

 

7 d

 

3 d
Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 60 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
70 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,4 g/cm3 bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMALINE LP PRIMER.
Täckfärg TEMALINE LP 60.
Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 5 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,017", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 volym % är 495 g/liter blandad färg.
Reference number REF. NO TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemaline LP 60
Säkerhetsdatablad FörtunningTemaline LP 60
Säkerhetsdatablad HärdareTemaline LP 60
 
-


Tillbaka