Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
21.04.2015

Temaline LP Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent aminaddukthärdad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som grund- och mellanfärg i epoxisystem för invändig behandling av fotogen-och oljetankar.
 • OBS ! Lämpar sig ej för tankar innehållande sk. blyfri bensin.
 • Tål kemiskt aktiva gaser och damm.
 •  Beständig gentemot neutrala mineral-, växt- och animaliska fetter samt olja.
 • Kan även användas som grundfärg i andra epoxifärgsystem.
 • Rekommenderat användningsområde Invändig behandling av fotogen-och oljetankar.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Ljusgrå och rödbrun.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  120 - 250 μm

   

  70 - 150 μm

   

  8,6 - 4,0 m²/l

   

  normal

   

  170 μm

   

  100 μm

   

  6,7 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 6965-6
  Härdare 1 volymdel 008 6969
  Brukstid (+23°C) 8 h efter sammanblandning.
  Torktider

   

  Skikttjocklek 100 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  8 h

   

  4 h

   

  2 h

   

  Klibbfri

   

  12 h

   

  6 h

   

  3 h

   

  Övermålningsbar, min/max, utan mattering

   

  32 h - 12 d

   

  16 h - 6 d

   

  8 h - 2 d

   

  Genomhärdad

   

  14 d

   

  7 d

   

  3 d


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 60 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  70 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,4 g/cm3 bruksblandning.
  Produktkod 008 6965, 008 6966

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2½. (ISO 8501-1).

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMALINE LP PRIMER.
  Täckfärg TEMALINE LP PRIMER, TEMALINE LP 60, TEMACOAT GPL.
  Applicering Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.

  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 430 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 490 g/liter blandad färg.
  Reference number REF. NO TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemaline LP Primer RED and GREY
  Säkerhetsdatablad FörtunningTHINNER 1031
  Säkerhetsdatablad Härdare
   
  -


  Tillbaka