Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
31.10.2014

Temanyl PVB

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Enkomponent vidhäftningsgrundfärg baserad på polyvinylbutyral.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Vidhäftningsgrundfärg för stål-, aluminium-, rostfritt stål- och zinkytor.
 • Ej lämplig på plaster och gammal färg.
 • Snabb torkande, kan appliceras med vått-i-vått teknik
 • Kan även användas som grundfärg under pulver-färg
 • Endast för industriellt bruk enligt Directive 1999/13EC
 • Rekommenderat användningsområde Stål-, aluminium-, rostfritt stål- och zinkytor.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå, gul och svart.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  Våt (oförtunnad färg)

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  43 - 87 μm

   

  10 - 20 μm

   

  23 – 11,5 m²/l

   

  normal

   

  65 μm

   

  15 μm

   

  15,3 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 20 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  20 min

   

  15 min

   

  5 min

   

  Klibbfri

   

  55 min

   

  45 min

   

  20 min

   

  Övermålningsbar

   

  20 min

   

  10 min

   

  5 min

   

  Genomtorr   30 min / 150°C

   

   

   

   

   

     Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.

  Volymtorrhalt 23 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  Densitet 1,11 – 1,17 g/cm³ beroende på kulör.
  Produktkod 007 4485, 007 4486 och 0074488.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Tvätta ytan så att olja, fett, salter och andra föroreningar avlägsnas. (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till minst Sa 2½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna, alternativt slipas där blästring inte är praktiskt möjligt.


  Aluminiumytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna, alternativt slipas där blästring inte är praktiskt möjligt.

  Rostfritt stål: Ytan sandsveps eller slipas.
  Priming TEMANYL PVB.
  Täckfärg DUASOLID och TEMADUR.
  Applicering Sprutmålning, både högtryck och konventionell, eller doppmålning. Blanda färgen noggrant före applicering. Färgen förtunnas så att skikttjockleken kan hållas i rekommenderat intervall. Normal viskositet är ca 20 s DIN 4.
  OBS! Vid ugnstorkning av Temanyl PVB, innan övermålning, skall temperaturen inte överstiga 160˚ C eftersom vidhäftningen till nästkommande skikt då kan försämras.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 690 g/ liter färg.
  VOC innehåll när färgen är förtunnad med 30 volym % är 740 g/l.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemanyl PVB
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemanyl PVB
   
  -


  Tillbaka