Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
03.01.2006

Temaprime EUR

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som grundfärg i alkydsystem för stålytor.
 • Idealisk för maskinverkstäder och målerier med snabb produktionscykel.
 • Kan även användas som enda skikt på stålytor inomhus i torra lokaler.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för stålstommar, jordbruksmaskiner och annan maskin-utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Rödbrun (TVT 4000), grå (TVT 4001). TEMASPEED nyansering.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  80 - 120 μm

   

  40 - 60 μm

   

  12,7 - 8,5 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,6 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  40 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  1½ h

   

  40 min

   

  30 min

   

  Övermålningsbar

   

  1½ h

   

  40 min

   

  30 min


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 51 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  70 ± 2 vikt-%
  Densitet 1,3 g/cm³.
  Produktkod 186-serie
  MED intyg VTT_C_11500_15_16

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra stålytorna rena till minst Sa 2. När endast små skador skall repareras är rengöring genom stålborstning eller slipning till St 2 tillräckligt. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMAPRIME EUR.
  Täckfärg TEMALAC, FONTECRYL och FONTELAC.
  Applicering Sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1006 eller förtunning 1067.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 440 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 495 g/liter färg
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemaprime EUR
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemaprime EUR
   
  -


  Tillbaka