Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
21.04.2010

Temaprime GF

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Grundfärg för stål-, aluminium- och zinkytor.
 • Kan övermålas också med polyuretanfärger.
 • Utmärkta rostskyddsegenskaper.
 • Kan även användas som enda skikt på stålytor inomhus i torra lokaler.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som grundfärg för transportutrustning, lantbruksmaskiner och liknande maskiner och utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå (TVT 4001). TEMASPEED nyansering.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  80 - 120 μm

   

  40 i - 60 μm

   

  12,5 - 8,3 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,0 m²/l  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  50 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  2 h

   

  1 h

   

  30 min

   

  Övermålningsbar

   

  2 h

   

  1 h

   

  30 min

  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuk­tighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  68 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 g/cm3
  Produktkod 187-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna (SaS, SFS 5873) alternativt handslipas eller rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl är omöjlig, rekommenderas handslipning eller avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming Temaprime GF.
  Täckfärg TEMALAC, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, FONTECRYL och FONTELAC.
  Applicering Sprutmålning, med högtryck eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,013", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Viktigt att inte överskrida rekommenderat appliceringsintervall vid övermålning med 2-komponent produkter.
  Förtunning Förtunning 1006. För stora ytor Förtunning 1053 (långsam).
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 440 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 500 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemaprime GF
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemaprime GF
   
  -


  Tillbaka