Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
21.04.2010

Temaprime ML

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Grundfärg för alkydfärgsystem för stålytor utsatta för atmosfärisk påfrest­ning..
  • Lämpar sig för produktmålning inom metallindustrin, isynnerhet i verkstäder och målerier med hög produktionstakt.
  • Kan även användas som enda skikt på stålytor inomhus i torra lokaler.
Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som grundfärg för transportutrustning, lantbruksmaskiner och liknande maskiner och utrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå (TVT 4001) . TEMASPEED nyansering.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

80 - 120 μm

 

40 - 60 μm

 

12,5 - 8,3 m²/l

 

normal

 

100 μm

 

50 μm

 

10,0 m²/l

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

 

Torrfilmtjocklek 50 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

40 min

 

20 min

 

10 min

 

Klibbfri

 

1½ h

 

40 min

 

30 min

 

Övermålningsbar

 

1½ h

 

40 min

 

30 minTork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuk­tighet samt luftväxling.


Volymtorrhalt 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
70 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,3 - 1,4 g/cm3 beroende på kulör.
Produktkod 189-s.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra stålytorna rena till minst Sa 2½ (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming Temaprime ML.
Täckfärg TEMALAC, FONTECRYL, FONTELAC.
Applicering Sprutmålning, med högtryck eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1006. För stora ytor Förtunning 1067 (långsam).
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 445 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 500 g/liter färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemaprime ML
Säkerhetsdatablad FörtunningTemaprime ML
 
-


Tillbaka