Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
17.11.2009

Temasil 90

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, etylsilikat zinkfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Ger stålkonstruktionen ett utmärkt katodiskt skydd.
 • Utmärkt skydd mot atmosfärisk och mekanisk påfrestning och hög, torr temperatur (+400°C).
 • Resistent gentemot olika lösningsmedel och oljor, se separat tabell.
 • Kan användas som enskiktsfärg eller som grundfärg i olika färgsystem.
 • Rekommenderat användningsområde Speciellt för lastluckor, transportörer, broar, rörledningar, värmeväxlare och kemikalie- och produktcisterner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grönskiftande grå.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  120 - 160 μm

   

  60 - 80 μm

   

  8,5 - 6,4 m²/l

   

   

  normal

   

  150 μm

   

  75 μm

   

  7,4 m²/l

   


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 008 7381
  Härdare 1 volymdel 008 7380
  Appliceringsmetod


  Brukstid (+23°C) 5 h efter sammanblandningen.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 75 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  ½ h

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  1 h

   

  ½ h

   

  15 min

   

  Övermålningsbar, RH 85 % *se sida 2

   

  36 h

   

  5 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar, RH 70 %

   

  48 h

   

  24 h

   

  7 h

   

  Övermålningsbar, RH 50 %

   

  -

   

  48 h

   

  24 h


  Ovannämnda övermålningstider riktgivande, härdningen bör alltid kontrolleras med ett lösningsmedelstest med 1029.


  Volymtorrhalt 55 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  Densitet 2,0 g/cm3 bruksblandning

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga - 15°C och luftens relativa fuktighet bör vara 50 - 90 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2 ½ - 3. (ISO 8501 - 1, ytråhet M (G) eller grövre.
  Täckfärg TEMAL silikonfärger, TEMACOAT GPL-S PRIMER, GPL_S MIO OCH RM 40, TEMACRYL och TEMACRYL EA samt olika sealerfärger.

  TEMASIL 90 kan övermålas med ovanstående färger då färgfilmen ej mera upplöses av Förtunning 1029. Innan täckfärg sprutas ett tunt färglager med Temacoat GS 50 förtunnad 25-30 %. Förutom när det gäller Temal Silikonfärger som målas direkt på utan sealer.

  Applicering Högtrycks- och konventionell sprutmålning eller penselstrykning. Vid behov förtunnas färgen 0 - 5 %, Förtunning 1029. Munstycke vid högtryckssprutning 0,018" - 0,021", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Vid målning av invändiga ytor på kemikaliecisterner eller vid arbete under torra förhållanden, rekommenderar vi att de målade ytorna fuktas med färskvatten under
  1 - 24 h efter applicering. Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och andra ytor som är svåra att nå bör penselstrykas före/efter sprutmålning. För att undvika sprickbildning bör inte tjockare film än 100 μm appliceras.
  .
  Förtunning Förtunning 1029.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 480 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemasil 90
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemasil 90
  Säkerhetsdatablad HärdareTemasil 90
   
  -


  Tillbaka