Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
22.02.2010

Temazinc EE

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Enkomponent, zinkrik färg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Ger stålkonstruktionen ett katodiskt skydd.
 • Används som grundfärg för stålytor utsatta för atmosfärisk påfrestning.
 • Kan användas som enda skikt på ytor utomhusytor.
 • Lämplig som bättringsfärg för skador på zinkgrundade stålytor.
 • Rekommenderat användningsområde Stålytor.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  55 - 90 μm

   

  30 - 50 μm

   

  18,2 -11,1 m²/l

   

   

  normal

   

  70 μm

   

  40 μm

   

  14,7 m²/l

     Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Filmtjocklek 40 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  30 min

   

  15 min

   

  15 min

   

  Klibbfri

   

  3 h

   

  1,5 h

   

  1 h

   

  Övermålningsbar

   

  12 h

   

  6 h

   

  3 h  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 56 ± 2 volym %.
  Densitet 2,7 g/cm³.
  Produktkod 008 7395

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1)
  Täckfärg DUASOLID, TEMANYL MS PRIMER, TEMAPRIME EE, FONTECRYL 10.
  Applicering Doppmålning, sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 385 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 417 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTEMAZINC EE
  Säkerhetsdatablad FörtunningFörtunning 0061006
   
  -


  Tillbaka