Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2013

Fontecoat SC 80 Alfa Laval Blå

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg och enskiktsfärg som innehåller aktiva rostskyddspigment.
PRODUKTEGENSKAPER Används på stålytor som täckfärg eller enskiktsfärg.
Resistent mot mekanisk och kemisk påfrestning.

Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för transportutrustning, processutrustning och annan maskinutrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Alfa Laval blå.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

våt

 

torr

 

 

 

 

130 μm

 

60 μm

 

7,8 m²/l

 

 

225 μm

 

100 μm

 

4,7 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 960 7166
Härdare 1 volymdel 960 7167

Brukstid (+23°C) 1 h.
Torktider

 

Filmtjocklek 135 μm

 

+ 23 °C

 

Dammtorr

 

2 h

 

Klibbfri

 

5 h

 

Övermålningsbar, med sig själv

 

5 h

 

Genomtorr.

 

7 d


Torkningen påverkas av luftens relativa fuktighet, temperaturen, luftväxlingen samt färgskiktets tjocklek.


Volymtorrhalt 47 ± 2 volym-%.
Densitet 1,4 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Tvätta ytan så att olja, fett, salter och andra föroreningar avlägsnas. (ISO 12944-4).

Grundmålade ytor: Tvätta ytan så att olja, fett, salter och andra föroreningar avlägsnas. Reparera eventuella skador i grundfärgen. Iakttag övermålningstider för grundfärgen. (ISO 12944-4).
Priming FONTEZINC 85, FONTECRYL AP, FONTECOAT EP 50.
Täckfärg FONTECOAT SC 80.
Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0-10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,019", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Mindre ytor kan penselstrykas.
Förtunning Vatten.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring. Använd Temaspeed Squirrel mixer.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.
2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.
3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 55 ± 5 g/l färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 50 g/l färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontecoat SC 80 Alfa Laval Blå
Säkerhetsdatablad HärdareHÄRDARE 9607167
 
-


Tillbaka