Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.03.2009

Fontecryl 10

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVNING Vattenburen, snabbtorkande, rostskyddspigmenterad akrylgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som grundfärg på stålytor utom- och inomhus.
  • Övermålningsbar med en vid skala av olika produkter, även lösnings-medelsbaserade produkter.
  • En lufttorkande färg, torktiderna kan reduceras genom att höja temperaturen.
  • Icke lämplig för undervattensytor eller ytor som kontinuerligt utsätts för kondens.
  • Innehar  MED certificate no VTT-C-0840-15-06.
  • Godkännd enligt U.S. Coast Module B number 164.112/EC0809.
Rekommenderat användningsområde Stålytor.

TEKNISKA DATA
Kulörer Enligt beställning, TEMASPEED FONTE-nyansering.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

95-140 μm

 

40 - 60 μm

 

10,7 -7,2 m²/l

 

normal

 

120 μm

 

50 μm

 

9,0 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Filmtjocklek 50 μm

 

+ 15 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

30 min

 

20 min

 

10 min

 

Klibbfri

 

6 h

 

1- 2 h

 

20 min

 

Övermålningsbar

 

24 h

 

2 - 3 h

 

1 h

 

Övermålningsbar, med polyuretanfärger

 

 

 

6 h

 

2 h


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 43 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
53 ± 2 vikt-%.

Densitet 1,1-1,3 g/cm3.
Produktkod 213-s.
MED intyg VTT-C-11733-15-16

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet i intervallen 20 - 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Mindre skador kan stålborstas till St2. Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med ett alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.
Priming FONTECRYL 10
Täckfärg Efter2- 3 timmar: FONTECRYL 25 och 50, FONTECOAT EP 50 och 80.
Efter 6 timmar: FONTEDUR HB 80, TEMADUR, DUASOLID, TEMATHANE, TEMACRYL, FONTECOAT och TEMACOAT.
Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell och penselstrykning eller doppning. Blanda färgen omsorgsfullt före användningen. Vid behov, förtunna färgen 0 - 10% med vatten. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Vatten.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.

3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 95 ± 5 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 % är 85 g/liter färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontecryl 10
 
-


Tillbaka