Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
28.12.2005

Fontecryl 10 Dipp

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen, snabbtorkande, rostskyddspigmenterad akrylgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig för dopp- och ridåmålning samt konventionell sprutning.
  • Övermålningsbar med en vid skala av olika produkter, även lösningsmedelsbaserade produkter.
  • En lufttorkande färg, torktiderna kan reduceras genom att höja temperaturen.
  • Icke lämplig för undervattensytor eller ytor som kontinuerligt utsätts för kondens.
  • Uppfyller kraven enligt BSK 94, G3.
Rekommenderat användningsområde Stålytor.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå RAL 7030, grön RAL 6029, röd TVT 4000, svart TVT 4003 och brun RAL 8019.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

Våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

70 - 120 μm

 

30 - 50 μm

 

14,0 - 8,4 m²/l

 

normal

 

90 μm

 

40 μm

 

11,0 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Filmtjocklek 40 μm

 

+ 15 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

30 min

 

20 min

 

10 min

 

Klibbfri

 

6 h

 

1 - 2 h

 

20 min

 

Övermålningsbar

 

24 h

 

2 - 3 h

 

1 h

 

Övermålningsbar, med 42lösningsmedelsburen polyuretanfärg

 

 

 

6 h

 

4 h


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 42 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
52 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,2 - 1,3 g/cm3, beroende på kulör.
Produktkod 960- 2438, -1825, -1836, -2177.
MED intyg VTT C 0840 15 06 Fontecryl10

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet i intervallen 20 - 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka. (ISO 12944-4)

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.
Priming FONTECRYL 10 DIPP.
Overcoating Efter 2-3 timmar: FONTECRYL 25 och 50, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80.
Efter 6 timmar: TEMADUR, DUASOLID, TEMATHANE, FONTEDUR HB 80 och TEMACRYL.
Applicering Doppmålning, ridåmålning eller konventionell sprutmålning. Blanda färgen omsorgsfullt före användningen. Vid behov, förtunna färgen 0 - 5% med vatten.
Vid doppmålning skall viskositeten vara 16-25 s DIN 4.
Förtunning Vatten
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:

1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20 % Förtunning 1109, 2 ggr.

3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 100 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 95 g/liter färg.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontecryl 10 Dipp
 
-


Tillbaka