Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
04.03.2011

Fontecryl SC 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen, 1-komp snabbtorkande, alkydmodifierad akrylfärg innehållande rostskyddspigment
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig för produktmålning inom metallindustrin och i målningsstationer.
  • Rekommenderas speciellt som en enskiktsfärg för stålytor både inom- och utomhus.
  • En lufttorkande färg, torktiderna kan reduceras genom att höja temperaturen.
  • Icke lämplig för undervattensytor eller ytor som kontinuerligt utsätts för kondens.
Rekommenderat användningsområde Stålytor både inom- och utomhus.

TEKNISKA DATA
Kulörer TEMASPEED FONTE-nyansering.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

100 - 200 μm

 

40 - 80 μm

 

10 - 5,0 m²/l

 

normal

 

120 μm

 

60 μm

 

7,5 m²/lDen praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

Filmtjocklek 80 μm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Dammtorr

1½ h

30 min

5 min

Klibbfri

3h

1 ½ h

15 min

Övermålningsbar med sig själv

Ingen begränsning


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 40 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
Densitet 1,1 - 1,3 g/cm3, beroende på kulör.
Produktkod 624 -serie

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet mellan 20 - 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till grad Sa 2½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming FONTECRYL SC 50, FONTECRYL 10 och FONTECRYL AP, PP och APS.
Täckfärg FONTECRYL SC 50.
Applicering Konventionell sprutmålning och högtryckssprutning. Blanda färgen omsorgsfullt före användningen. Vid behov, förtunna färgen 0 - 10% med vatten.
Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"- ,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Vatten
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:

1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.

3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.

OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 40 g/l färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 % är 35 g/liter färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontecryl SC 50
 
-


Tillbaka