Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
17.03.2010

Fontedur HB 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En tvåkomponent, vattenburen polyuretantäcklack.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig för objekt där mycket god mekanisk och kemikalieresistens krävs.
  • God glans och kulörhållbarhet även vid svårare klimatförhållanden.
  • Kan forcertorkas.
  • Goda appliceringsegenskaper.
Rekommenderat användningsområde Stålytor.

TEKNISKA DATA
Kulörer RAL, NCS, SSG, BS, TEMASPEEDFONTE-nyansering
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Rekommenderad filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

Torr

 

våt

 

 

 

40 μm

 

90 μm

 

11.2 m²/l

 

                80 μm  

              

 

            180 μm

 

                  5,6 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

 


Blandningsförhållande Bas 2,5 volymdelar 156-serien
Härdare 1 volymdelar 008 7605
Brukstid (+23°C) 1 h
Torktider

 

DFT 40 µm                               + 15ºC             + 23ºC                   + 60ºC

Dammtorr                                   6 h                    1 h                          45 min

Hanterbar                                   8 h                    2 h                           1 h

Övermålningsbar min               24 h                    2 h                           1 h                        


Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


Volymtorrhalt 45 + 2 %.
60 ± 2 %.

Densitet 1.3 kg / l.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Alla ytor skall vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +15C. Luftens relativa fuktighet skall inte överstiga 80 %. Ytans temperatur skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Olja, fett, salter och smuts avlägsnas på ändamålsenligt sätt. Reparera eventuella skador i grundfärgen. Iakttag övermålningstider för grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming FONTECRYL AP, FONTECRYL APS, FONTECRYL 10, FONTECOAT EP primer, FONTECOAT EP 50 och FONTECOAT EP 50 beige.
Täckfärg FONTEDUR HB 80
Applicering Högtrycks, airmix eller konventionell sprutning. Vid högtryckssprutning rekommenderas oförtunnad färg (max 5% förtunning) Vid konventionell sprutning rekommenderas att förtunna färgen 3-10% till 18 – 22 s DIN 4. Munstycke 1,4 – 1,8 mm.
100 µm DFT skall inte överskridas.

Förtunning Vatten.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring, squirrel mixer, rekommenderas . Blanda avpassade mängder av bas och härdare noggrant.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:

1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.

3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.

OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 155 g/ liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 % är 145 g/ liter blandad färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontedur HB 80
Säkerhetsdatablad HärdareFontedur HB 80
 
-


Tillbaka