Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
03.05.2006

Fontelac QD 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen, blank alkydtäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig för produktmålning inom industrin och för målerier.
  • Utmärkt glans- och kulörbeständighet i industrimiljö.
  • Icke lämplig för undervattensytor eller ytor som utsätts för konstant fuktighet.
Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som täckfärg för mindre cisterner, jordbruksmaskiner, transportutrustning och liknande objekt.

TEKNISKA DATA
Kulörer TEMASPEED FONTE-nyansering.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

90-150 µm

 

35-60 µm

 

11.4 -6.7 m²/l

 

normal

 

100 μm

 

40 μm

 

10.0 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas appliceringsmetoder och -förhållanden samt ytans kvalitet och utseende.


Förtunning Vatten
Torktider

 

Filmtjocklek 40 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

1 h

 

30 min

 

10 min

 

Klibbfri

 

2 h

 

1,5 h

 

20 min

 

Övermålningsbar

 

2 h

 

1 h

 

20 min


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 40 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
52 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,1 - 1,3 g/cm3, beroende på kulör.
Produktkod 207 - serien.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Alla ytor måste vara torra. Under arbetet och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10 °C. Luftens relativa fuktighet bör inte överstiga 70%. Ytans temperatur bör vara minst 3° C över daggpunkten.
Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF.
Täckfärg FONTELAC QD 80.
Applicering Sprutmålning, penselstrykning eller doppning. Blanda färgen omsorgsfullt. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0- 5% med vatten. Högtrycks-sprutmunstycke 0.011" - 0.013"; spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Vatten.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:

1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.

3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.

OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 87 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 % är 85 g/liter färg.

Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontelac QD 80
 
-


Tillbaka