Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.09.2011

Fontemal

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen värmebeständig silikonhartsbaserad färg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Tål upp till + 500 °C torr värme på stål.
  • Används för utvändiga metallytor vilka utsätts för höga temperaturer.
  • Lämplig för ugnsluckor, rökgångar, avgasrör, bastuugnar och andra heta metallytor.
  Rekommenderat användningsområde Stålytor.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Aluminium och svart.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  rekommendation

   

  37- 47 µm

   

  15 μm

   

  21-27 m²/l

  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Brukstid (+23°C) 1 h
  Torktider

   

  Fullständig härdning

   

  1 h vid + 230 °C.


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt Svart: 40 ± 2 % (ISO 3233)
  Aluminium: 32 ± 2 % (ISO 3233)

  Vikttorrhalt:
  Svart: 58 ± 2 %.
  Aluminium: 41 ± 2 %


  Densitet Svart: 1,4 kg/l. Aluminium: 1,1 kg/l.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.
  Priming Fontemal.
  Täckfärg Fontemal.
  Applicering Konventionell sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering.

  Förtunning Vatten.
  Rengöring av arbetsredskap Vatten eller Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Svart: Mängden flyktiga organiska komponenter är 100 g/l färg.
  Aluminium: Mängden flyktiga organiska komponenter är 240 g/l färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktFONTEMAL BLACK - se-swe
   
  -


  Tillbaka