Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2013

Fontetherm PE 90

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen, enkomponent polyesterbaserad ungslackfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Utmärkt glans och kulörbeständighet.
  • Lämplig för dopp- och sprutmålning.
Rekommenderat användningsområde Används för produktmålning inom metallindustrin.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit. Andra kulörer enligt beställning.
Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

Applicerbar

 

40 - 110 μm

 

15 - 40 μm

 

24,7 - 9,2 m²/l

 

Normal

 

80 μm

 

30 μm

 

12,3 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetoder och -förhållanden samt form och grovhet hos  ytorna.


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

 

Avdunstningstid

 

ca.  10 min/ 23 °C

 

Torkning

 

ca.  20 min/ 170 °C

Torktiden beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 37 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
Densitet 1,2-1,3 g/cm3 beroende på kulör.
Produktkod 960 1666

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15°C och luftens relativa fuktighet under
70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till grad Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.
Täckfärg FONTETHERM PE 90.
Applicering Doppning eller konventionell sprutmålning. Blanda färgen omsorgsfullt före användningen. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0-5 % med vatten. Viskositeten vid doppning skall vara 40 - 50 s DIN4 / 20 °C.
Förtunning Vatten.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.
2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.
3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom rent vatten innan utrustningen används igen.

Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 85 g/l färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 80 g/liter.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFONTETHERM PE 90 WHITE
 
-


Tillbaka