Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
01.09.2010

Panssari Akva

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen akrylfärg för metall ytor.
PRODUKTEGENSKAPER

För målning av tak-, väggar och dyl. Ytor av tunnplåt, stål- och aluminium belagda med plastisol, akryl och polyester.

Rekommenderat användningsområde Främst för industri-, affärs- och ekonomibyggnader, bostadshus samt motsvarande objekt.

TEKNISKA DATA
Kulörer Kulörer från A- och C-baser, nyanseras i Temaspeed Fonte.
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

applicerbar

 

100-150μm

 

40-60μm

 

6,7-10,0 m²/l

 

normal

 

 125μm

 

50μm

 

8,0 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Filmtjocklek 100 μm

 

 

 

+ 23 °C

 

 

 

Dammtorr

 

 

 

1-3 h

 

 

 

Klibbfri

 

 

 

 

 

 

 

Övermålningsbar

 

 

 

I dygn

 

 Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Specialegenskap Lagring och transport

Aktas för kyla

Volymtorrhalt ca 40 volym-%. (beroende på basfärg) (ISO 3233)

Densitet 1,0 g/cm3.
Produktkod 444-serie

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Luftens relativa fuktighet, temperaturen och vindens hastighet inverkar kraftigt på torktiden. Ifall ytan som målas med Panssari akva torkar för snabbt, kan den spädas med 5-10% vatten och därmed förlänga torktiden. För mycket förtunning i ogynnsamma förhållanden kan ge rinningar. Börja måla så tidigt att färgen hinner bli yttorr innan kvällsdaggen faller. Måla inte om risken för regn är stor.
Förberedelser Kontrollera den ursprungliga ytbeläggningen: Den ursprungliga ytbeläggningen skall ha en bra vidhäftning mot underlaget så att beläggningen är underhållsmålningsbar. Kontrollera den ursprungliga beläggningen genom att med en vass kniv göra ett X-snitt genom färgen på en yta som är i dåligt skick. Ifall beläggningen är löstagbar med knivspetsen är vidhäftningen alltför svag. Om den gamla färgen lossnar eller rost förekommer eller dålig vidhäftning med X-snitt kontakta Tikkurila Coatings för rådgivning.

Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts och avlägsna all färg med dålig vidhäftning. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja och andra föroreningar. Använd borste vid tvätt av kritande och smutsiga ytor. Rostiga ytor förbehandlas till min St 2 (ISO 8501-1).

Zink, aluminium: Nya zink ytor måste åldras minst 1 år innan målning.
Avlägsna vitrost genom stålborstning/skrapning/slipning. Aluminium ytor måste ruggas upp för att säkerställa vidhäftningen. Avlägsna noga alla föroreningar efter förbehandlingen.

Grundmåla alla rena metall ytor, zink, aluminium och stål med TEMAPRIME EE.
Priming Rostex super akva metall primer ochTemaprime EE.
Täckfärg Panssari akva.
Applicering Pensel och med högtrycksspruta. Väl rengjord yta målas 1-2 gånger med Panssari akva. Vid sprutning med högtrycksspruta används munstycke 0,018"-0,023" (sprutvinkel 40°-50°) och kan vid behov förtunnas 0-10 volym-%.
Förtunning Vatten
Rengöring av arbetsredskap Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 20 g/liter.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktPanssari Akva
 
-


Tillbaka