Tikkurila worldwide

Systemblad

Målningssystemen är indelade i Alkyder (TA), Epoxy (TE), Vattenburna (TF), Hybrider (TH), Polyuretaner (TP) samt Zink-Silikat och silikon system (TX). Varje systemblad innehåller exempel på lämpliga användningsområden, information om färgerna, skikttjocklek, underlag och rostskyddsklasser. Tabellen innehåller också utförand-, CONDITION?- och underhållsanvisningar.


ALKYD PAINTING SYSTEMS
TA10
TEMAPRIME EE
TEMALAC AB 70
TA12
TEMAPRIME EE
TEMALAC FD 80
TA13
TEMAPRIME EE
TEMALAC FD 50
     

TEMAPRIME AB
TEMALAC AB 70
TA30
TEMAPRIME EUR
TEMALAC FD 80
TA31
TEMAPRIME EUR
TEMALAC FD 50TA43
TEMALAC FD 20
   
     
EPOXY PAINTING SYSTEMS
TE3
TEMALINE FW
TE4
TEMALINE NL
TE5
TEMALINE BL
     
TE9
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMACOAT SPA MIO
TEMACOAT SPA 50
TE10
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMACOAT GPL
TE12
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMACOAT GS 50TE18
TEMACOAT SPA MIO
TEMACOAT GPL
TE27
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMACOAT GPL
TE28
TEMACOAT SPA 50
     
TE36
TEMAZINC 88
TEMACOAT RM 40
TE50
TEMACOAT RM 40
TE52
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMACOAT SPA 50
     
TE54
TEMALINE LP PRIMER
TEMALINE LP 60
TE56
TEMABOND ST 300
 
     
WATER-BORNE PAINTING SYSTEMS
TF15
FONTECRYL 10
FONTECRYL 50
TF17
FONTECOAT EP PRIMER
FONTEDUR HB 80
TF23
FONTECRYL AP
FONTEDUR HB 80
     
TF24
FONTECRYL 25
TF26
FONTECOAT EP PRIMER
FONTEDUR 90
TF27
FONTECOAT EP 50
     
TF28
FONTECOAT EP PRIMER
FONTECOAT EP 80
TF34
FONTEZINC 85
FONTECOAT EP PRIMER
FONTEDUR HB 80
 
     
OXIRANE ESTER PAINTING SYSTEMS
   
T01
DUASOLID 50
   
     
POLYURETHANE PAINTING SYSTEMS
TP10
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMADUR 90
TP16
TEMABOND ST 200
TEMADUR 90
TP20
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMADUR 50TP26
TEMABOND ST 200
TEMADUR 50
TP33
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMADUR SC 50
TP44
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMATHANE PC 80
     
TP47
TEMAZINC 88
TEMACOAT SPA MIO
TEMATHANE PC 80
TP48
TEMAZINC 88
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMADUR 90
TP49
TEMAZINC 88
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMADUR 50TP54
TEMACOAT GPL-S PRIMER
TEMATHANE 50
TP56
TEMABOND ST 200
TEMATHANE 50
TP69
TEMABOND ST 200
TEMATHANE PC 80TP73
TEMADUR SC 20/SC 50/SC 80
TP76
TEMAZINC 88
TEMACOAT GPL-S MIO
TEMADUR 50
TP77
TEMAZINC 88
TEMACOAT GPL-S MIO
TEMADUR 90
     
TP78
TEMAZINC 88
TEMACOAT GPL-S MIO
TEMATHANE PC 80
TP79
TEMAZINC 88
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMATHANE PC 80
TP96
TEMASOLID SC 60
     
TP97
TEMAZINC 99
TEMASOLID SC 60
TP98
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMASOLID SC 60
TP99
TEMASOLID SC-F 80 
     
TP100
TEMAZINC 77
TEMASOLID SC-F 80
TP101
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMACOAT SPA PRIMER
TEMASOLID SC-F 80
 
     
SPECIAL PAINTING SYSTEMS
TX10
TEMASIL 90
TX11
TEMASIL 90
TEMAL 600 HB
TX12
TEMAL 600
     
TX21
TEMAL HB 600
TX23
TEMAL 400
TX25
TEMASIL 90
TEMAL 400
     
TX26
TEMASIL 90
TEMAL 600
   
     
HYBRID PAINTING SYSTEMS
   
TH32
FONTECRYL AP
DUASOLID 50
TH33
FONTECRYL AP
TEMADUR SC 80