Tikkurila worldwide

VOC-räknare för metallprodukter

Det här programmet är baserat på VOC Direktiv 1999/13/EC som gåller inom hela EU. Syftet med direktivet är att sänka VOC-emissioner i olika typer av industriell aktivitet.


Programmet är tänkt att användas som en preliminär kartläggning av lösningsmedelsemissioner. Det beräknade resultatet kan skilja sig från verkligheten då olika kulörer har olika numeriska värden. Beräkningsvärdet för produkterna i tabellen är medelvärden baserade på de vanligaste kulörerna.

Informationen som krävs för miljötillstånd och utlåtanden till myndigheter måste beräknas enligt den verkliga årsförbrukningen. Detta kan t.ex. göras i en Excel-tabell.

Produktinformation

1.Välj produkt2.Förbrukning per år (liter)

Direktivet gäller enbart objekt med en årlig förbrukning av lösningsmedel överstigande 5000 kg.