Tikkurila worldwide

Färgkarta för Trälasyrer


Exempel på målning av dörrar och fönster:

 

1 x nyanserad Pinja Wood Stain TCW

2 x nyanserad Pinjalac Solid 30 TCX


Akvi Tone pastor används vid nyansering.OBS!

 

Kulörerna som visas på skärmen har producerats elektroniskt. De är inte en exakt representation av verkliga kulörer eftersom vår uppfattning av färg påverkas av faktorer som exempelvis ytan, glans och ljus m.m. Gör alltid ditt slutgiltiga kulörval med hjälp av en färgkarta från din återförsäljare och i den miljö där färgen ska målas med dess lokala förutsättningar.