Tikkurila worldwide

Konstnadsjämförelse av färgsystem för trä

Det här programmet räknar ut kostnaden enligt valda produkter. Välj det antal behandlingar som ytan kräver. Kom ihåg att lägga in priser, mängd härdare och förtunning samt blandningens täckförmåga.

Produktinformation

1. Välj produkt -2. Välj härdare3. Komplettera uppgifter om förtunningen
Vikt-% Vikt-% Vikt-%
Volym-% Volym-% Volym-%
Specifik vikt (kg/m³) Specifik vikt Specifik vikt
Produktens literpris (SEK / l) Torr filmtjocklek (g/m²) Härdarens literpris (SEK / l) Tillsatt härdare i volym-%. Förtunningens literpris (SEK / l) Tillsatt förtunning i volym-%.