Tikkurila worldwide

Produkter för utomhusbruk


Färger

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Dicco Flex 30, 40, 70
Tvåkomponent syrahärdande toppfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Diccodur 40
Tvåkomponent modifierad alkyd aminoharts bindemedel färg.
Produktdatablad
 
 
 

Lacker

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Merit Jahti 20, 30, 80
Enkomponent uretanalkyd klarlack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning


Olja

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Pinjasol
Transparent grundolja
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Pinjasol Color
Transparent grundolja
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 


Produktinformation

Frågor? Du kan även kontakta oss på: info.se@tikkurila.com