Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
13.04.2013

Merit Blond GL 25

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent syrahärdande klarlack.
PRODUKTEGENSKAPER
  • En snabbtorkande och icke gulnande lack.
  • Innehåller uv-skyddsmedel.
  • Kan användas som en skyddande lack för pigmenterade syrahärdande färger.
  • Speciellt användbar för ljusa träslag.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Klar
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Rekommenderad påläggsmängd (oförtunnad)

Teoretisk sträckförmåga

torr

våt

 

25-35 µm

80-100 µm 100 g/m2

7-10 m2/l

 

Verklig sträckförmåga är beroende av målningsförhållande och ytans beskaffenhet.
Blandningsförhållande Lack 100 volymdelar 908 0256
Härdare 4 volymdelar 006 2098
Brukstid (+23°C) 2 dygn
Torktider

 

 

+23 ºC

+50 ºC

Beröringstorr, efter

20–30 min

10–15 min

Sliptorr, efter

2-3 h

20-30 min

Stapelbar efter

24 h

40-60 min

 

Staplingstemperaturen skall ligga under +35 ºC.

 

Tork och övermålningsbarhet är beroende av temperatur, relativ fuktighet och luftväxling.
Volymtorrhalt 27 ± 2 volym%, 33 ± 2 vikt%
Densitet 0.9 kg / liter

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Den yta som lackeras ska vara torr och dammfri. Under appliceringen och torkningen ska ytor, luft, och lackmaterial vara över +18 ºC och den relativa luftfuktigheten under 70 %.
Grundmålning Merit Blond GL 25, Merit Sealer eller Merit Sanding.
Applicering Högtrycks applicering vid viskositet 20-30 s (DIN 4) nås med 5–20 % förtunning. Munstycke 0.009"–0.013" och färgtryck 100-160 bar. Sprutvinkel väljs beroende på objekt.

Airmix applicering vid 20-30 s (DIN 4) nås med 5-20 % förtunning. Munstycke 0.009"-0.013" och tryck 40-120 bar. Spridartryck ska ligga på 1-3 bar. Sprutvinkel väljs beroende på objekt.

Konventionell applicering vid 20-30 s (DIN 4) nås vid 5-20 % tillsättning av förtunning. Munstycke 1.0–1.8 mm, tryck 2-3 bar.
Förtunning Förtunning 2020.
Blandning av komponenter Blanda lacken försiktigt innan användandet. Tillsätt 4 volym% av Härdare 006 2098. Förtunna lacken till önskad viskositet. Om lackblandningen ska användas nästa dag, blandas minst lika mycket ny lackblandning i den gamla.

Använd inte blandningskärl av järn. Använd i stället kärl av plast eller rostfritt.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 2020.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 625 g/liter lack.
Maximalt VOC innehåll i färdigblandat (tunnad 20 % volym) är 665 g/l.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktMERIT BLOND GL 25-30 - se-swe
Säkerhetsdatablad Förtunning
Säkerhetsdatablad Härdare
 
-


Tillbaka