Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
15.11.2006

Supi Bänkskydd

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Skyddsolja för träytor mot fukt och smuts.
PRODUKTEGENSKAPER

Obehandlade rena träytor för exempelvis bastulavar.

Rekommenderat användningsområde Bastulavar.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Färglös, beroende på träets färg
Glans undefined
Teoretisk sträckförmåga 8 - 15m²/l beroende på underlagets porösitet.
Förpackningsstorlekar 250 ml, 1 l
Appliceringsmetod Borste alternativt trasa
Torktider

Torktid vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet: Oljan absorberas in i träet. Absorbtionstiden beror på träets porösitet. Överskott av olja torkas bort med en ren trasa.

Water resistance
Volymtorrhalt 100%
Densitet 0,8 kg/l, ISO 2811
Förvaring Skyddas mot frost.
Produktkod 005 9100

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytorna måste vara torra, luftens temperatur över +5⁰C och den relativa luftfuktigheten under 80%.
Förberedelser Tvätta av underlaget och låt det torka. Mycket smutsiga ytor eller mörknade ytor kan slipas innan ytbehandlingen.
Applicering Applicera SUPI Sauna Bänkskydd med borste eller en ren trasa och låt oljan absorbera in i träet. För mycket porösa träslag, upprepa behandlingen. Ta bort överflödig olja med en ren trasa. Värm upp bastun och avlägsna överflödig olja.
Rengöring av arbetsredskap Rengör med vatten eller med penseltvätt vid behov.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde 130 g/l (2010)

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktSUPI LAUDESUOJA Bastulaveskydd - se-swe
 
ENVIRONMENTAL and WASTE DISPOSAL Tomma burkar ska lämnas till insamlingsplats för återvinning. Flytande rester ska destrueras i enlighet med bestämmelser.
Transport VAK/ADR -
-


Tillbaka