Kulörer för primers

Nedan finner du 12 st standard TVT-kulörer. Vi på Tikkurila rekommenderar i egenskap av tillverkare av industrifärger att någon av dessa kulörer används till primers vid industrimålning av metallytor. Att välja rätt kulör till primer kommer att öka täckegenskaperna för hela målningssystemet. Detta är särskilt viktigt vid målning av gula, orange, och röda kulörer. Andra fördelar med brutna primers är att du genom att använda dessa kan optimera materialkostnad och minska synlighet av repor och andra skador som kan uppstå vid transport eller montering.

OBS!

Kulörerna som visas på skärmen har producerats digitalt. De är inte en exakt återgivning av verkliga kulörer eftersom vår uppfattning av kulör påverkas av faktorer som exempelvis ytan, glans, ljus mm. Gör alltid ditt slutgiltiga kulörval med hjälp av en färgkarta från din återförsäljare och i den miljö där färgen ska målas och de förutsättningar som råder där.