Halvtransparenta kulörer

Denna kulörkollektion kan användas för tex dörrar och fönster utomhus.

Typiskt målningssystem: Första strykning: TCW bruten Pinja Wood Stain x 1, och toppstrykning: TCX-bruten Pinjalac HB x 2. Tikkurila Akvi Tone är ett brytsystem.
 

OBS!

Kulörerna som visas på skärmen har producerats digitalt. De är inte en exakt återgivning av verkliga kulörer eftersom vår uppfattning av kulör påverkas av faktorer som exempelvis ytan, glans, ljus mm. Gör alltid ditt slutgiltiga kulörval med hjälp av en färgkarta från din återförsäljare och i den miljö där färgen ska målas och de förutsättningar som råder där.