Slitstyrka enligt ISO 12944-5

Standarden bestämmer underhållsintervaller baserat på slitstyrka. Detta bestämmer tid till första större underhållstillfälle.

Dessa standardintervaller är enligt följande: 
H - Hög slitstyrka (underhållsintervall på över 15 år).
M - Måttlig slitstyrka (underhållsintervall på mellan 5 till 15 år). 
L - Låg slitstyrka (underhållsintervall på under 5 år)