Akvi Primer Tix - All-around primer

  Akvi Primer TIX

  Akvi Primer TIX

  En vattenburen akrylatgrundfärg.

  Akvi Primer Tix is especially designed for vertical and complex surfaces.

  Tixotropisk grundfärg

  Akvi Primer Tix är speciellt framtagen för vertikala och komplexa ytor. Grundfärgen är lämplig för möbler, dörrar, lister och andra träytor inomhus.

  Utmärkta slipegenskaper

  Akvi Primer Tix är väldigt lätt att slipa, vilket säkerställer täckfärgens vidhäftning. Grundfärgens staplingsbarhet är också god.

  Akiv Primer Tix is very easy to sand and it has good stackability.
  Akvi Primer Tix has good filling properties.

  Goda fyllnadsegenskaper

  Akvi Primer Tix har goda fyllnadsegenskaper som ger ett högkvalitativ utseende på den färdiga ytan.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En vattenburen akrylatgrundfärg.
  Produktegenskaper • Speciellt framtagen för vertikala och komplexa ytor. • Väldigt lätt att slipa, vilket garanterar god vidhäftning av täckfärgen. Grundfärgens staplingsbarhet är också god. • Har goda fyllnadsegenskaper, vilket ger den slutliga ytan ett utmärkt utseende. • Lämplig för möbler, dörrar, lister eller andra träytor i inomhusmiljö.
  Volymtorrhalt 41±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW65

  Akvi Primer TIX Akvi Primer TIX