Akvi Primer Tix - All-around primer

  Akvi Primer TIX

  Akvi Primer TIX

  A water-borne acrylate primer.

  Akvi Primer Tix is especially designed for vertical and complex surfaces.

  Thixotropic primer

  Akvi Primer Tix is especially designed for vertical and complex surfaces. The primer is suitable for furniture, doors, moldings and other wooden surfaces indoors.

  Excellent sanding properties

  Akvi Primer Tix is very easy to sand, thus ensuring adhesion of the topcoat. The primer also has good stackability.

  Akiv Primer Tix is very easy to sand and it has good stackability.
  Akvi Primer Tix has good filling properties.

  Good filling properties

  Akvi Primer Tix has good filling properties enabling the high-quality look of the final surface.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En vattenburen akrylatgrundfärg.
  Produktegenskaper • Speciellt framtagen för vertikala och komplexa ytor. • Väldigt lätt att slipa, vilket garanterar god vidhäftning av täckfärgen. Grundfärgens staplingsbarhet är också god. • Har goda fyllnadsegenskaper, vilket ger den slutliga ytan ett utmärkt utseende. • Lämplig för möbler, dörrar, lister eller andra träytor i inomhusmiljö.
  Volymtorrhalt 41±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW65

  Akvi Primer TIX Akvi Primer TIX