Akvilac FD 25 - Protects surfaces in household use

  129336
  Akvilac FD 25

  Akvilac FD 25

  En vattenburen enkomponents akrylatlack.

  Akvilac FD 25 is a M1-classified all-round lacquer for interior use.

  M1-klassad

  Akvilac FD 25 är en M1-klassad allsidig lack för inomhusbruk. Den är mycket snabbtorkande och torkar fort även vid rumstemperatur. Produkten har utvecklats speciellt för snabba produktionslinjer.

  Skapar en klar och slät yta

  Akvilac FD 25 har goda fyllnadsegenskaper och bildar en enhetlig och jämn film. Produkten kan även användas över mörka betskulörer.

  Akvilac FD 25 has good filling properties forming a consistent and even film.
  Akvilac FD 25 has excellent blocking properties and chemical resistance

  Utmärkta blockeringsegenskaper och kemisk resistens

  Tack vare sina utmärkta blockeringsegenskaper och sin kemikaliebeständighet är Akvilac FD 25 mycket lämplig för användningsområden inomhus.

  Find more information from the brochure

  Akvilac FD is eco-friendly lacquer solutions for the wood furniture.

  Eco-friendly lacquer solutions for the wood furniture. Their low amount of volatile organic compounds is the main driving force when changing from solvent-borne products to water-borne alternatives.

  Akvilac FD serie

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning A water-borne, one-component acrylate lacquer.
  Produktegenskaper • The M1 classification for low-emitting building materials has been granted by the Finnish Building Information Foundation RTS. • Good filling properties and the film formed is consistent and even. Can be used on top of dark stain colors as well. • Due to excellent blocking properties and chemical resistance perfectly suitable for indoor applications. • Very fast-drying and dries rapidly even in room temperature. Especially developed for fast production lines. • Suitable for furniture, panels, doors and other wooden surfaces.
  Volymtorrhalt 29±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW50

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Akvilac FD 25 Akvilac FD 25