Akvilac FD 70 - Protects surfaces in household use

  Akvilac FD 70

  Akvilac FD 70

  En vattenburen enkomponents högblank akrylatbaserad täcklack.

  Akvilac FD 70 is a high-gloss top lacquer for interior use.

  Högblank täcklack

  Akvilac FD 70 är en transparent lack för möbler, paneler, dörrar och andra träytor.

  Skapar en klar och slät yta

  Akvilac FD 70 har mycket goda fyllnadsegenskaper och bildar en enhetlig och jämn film. Produkten kan även användas över mörka betskulörer.

  Akvilac FD 70 creates a clear and smooth surface even on the top of dark stains.
  Akvilac FD 70 has excellent blocking properties and chemical resistance.

  Utmärkta blockeringsegenskaper och kemisk resistens

  Tack vare sina utmärkta blockeringsegenskaper och sin kemikaliebeständighet är Akvilac FD 70 mycket lämplig för användningsområden inomhus.

  Find more information from the brochure

  Akvilac FD is eco-friendly lacquer solutions for the wood furniture.

  Eco-friendly lacquer solutions for the wood furniture. Their low amount of volatile organic compounds is the main driving force when changing from solvent-borne products to water-borne alternatives.

  Akvilac FD serie

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning A water-borne, one-component high-gloss acrylate top lacquer.
  Produktegenskaper • Very good filling properties and the film formed is consistent and even. Can be used on top of dark stain colors as well. • Due to its excellent blocking properties and chemical resistance, the lacquer is perfectly suitable for indoor applications. • The M1 classification for low-emitting building materials has been granted by the Finnish Building Information Foundation RTS. • A transparent lacquer for furniture, panels, doors and other wooden surfaces.
  Volymtorrhalt 33±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad