Akvilac Tix 25 - Easy to apply also on vertical surfaces

  129336
  Akvilac TIX 25

  Akvilac TIX 25

  En vattenburen enkomponents akrylatlack.

  Akvilac Tix 25 can be used on top of dark stain colors, and the final appearance is similar to that achieved with a solvent-borne lacquer.

  Lätt att applicera

  Akvilac Tix 25 är speciellt framtagen för vertikala och komplexa ytor. Utmärkta utjämnings- och vätningsegenskaper säkerställer en hög kvalitet hos den slutliga ytan.

  Snabbtorkande

  Akvilac Tix 25 torkar mycket snabbt och bildar en mycket klar film. Lacken kan även användas över mörka betskulörer, och det slutliga utseendet liknar det som uppnås med en lösningsmedelsburen lack. Produkten används för stolar, möbler, dörrar, lister och andra träytor.

  Akvilac Tix 25 dries very fast forming a very clear film.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning A water-borne, one component acrylate lacquer.
  Produktegenskaper • Especially designed for vertical and complex surfaces. Excellent levelling and wetting properties ensure the quality of the final surface. • Dries very fast forming a very clear film. Can also be used on the top of dark stain colors and the final outlook is similar to solvent-borne lacquer. • Suitable for chairs, furniture, doors, mouldings and other wooden surfaces.
  Volymtorrhalt 28±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW41

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Akvilac TIX 25