Betonggolv

Tikkurilas beläggningar för betonggolv inkluderar färger, lacker och spackel för att möta olika behov av slitstyrka och säkerhet för både interiör och exteriör applicering.  

Lösningsmedelsfria primers, färger och lacker.

Temafloor 150 Temafloor 150 - A two-component solvent-free epoxy paint.
Temafloor P300 Temafloor P300 - A two-component, solvent-free epoxy coating.
Temafloor PU Temafloor PU - A solvent-free, elastic two-component polyurethane coating.
Temafloor PU Flex Temafloor PU Flex - A solvent-free, flexible, two-component polyurethane coating.
Temafloor PU-UV Temafloor PU-UV - A high-solids, flexible and weather resistant two-component polyurethane coating.