Dicco Flex 30 is a fast-drying, elastic topcoat for exterior use.

Dicco Flex 30 - Elastic topcoat for exterior use

  Dicco Flex 30

  Dicco Flex 30

  A two-component acid-catalyzed topcoat.

  Dicco Flex 30 is a durable solution for wooden window frames and doors.

  High durability

  Dicco Flex 30 is a fast-drying, elastic topcoat for exterior use. The product is a durable solution for wooden window frames and doors.

  Thixotropic paint

  Dicco Flex 30 is easy to apply even on vertical surfaces without sagging. Thixotrophy eases the application of dark colors.

  Dicco Flex 30 is easy to apply even on vertical surfaces without sagging.
  Dicco Flex 30 is a thixotropic paint with good hiding power.

  Good hiding power

  Dicco Flex 30 has good hiding power giving high-quality appearance to the painted surface.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Tvåkomponent syrahärdande toppfärg.
  Produktegenskaper • Snabbtorkande, flexibel färg för inom och utomhus bruk. • Tixotropisk färg med god täckförmåga. • Används till ytterdörrar och fönster.
  Volymtorrhalt 55±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WP29

  Diccodur Primer Dicco Flex 30

  WC26

  Diccoplast Elastic Primer Dicco Flex 30

  WC27

  Dicco Flex 30 Dicco Flex 30