Diccodur Primer is a fast-drying two-component polyurethane primer

Diccodur Primer

  Diccodur Primer

  Diccodur Primer

  A two-component polyurethane primer.

  Diccodur Primer prevents knot bleeding and wood yellowing

  Protects the surface from knot bleeding and yellowing

  Diccodur Primer forms an even and tight film, which protects the surface from resin and knot bleeding. The color of the surface remains even and flawless.

  Reduces swelling of wood

  Diccodur Primer retards fiber swelling of wood. In addition to this, excellent hiding power and filling properties ensure the esthetic look of the final surface.

  Diccodur Primer prevents wood swelling
  Diccordur Primer can be overcoated with both water-borne and solvent-based top coats

  Can be overcoated both with water and solvent-borne products

  Diccodur Primer is easy to sand, thus also ensuring adhesion of the topcoat. The primer can be overcoated both with water and solvent-borne products.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Tvåkomponent isocyanat härdad grundfärg.
  Produktegenskaper • Snabb härdande, lättslipad, flexibel grundfärg för inom och utomhus bruk. • Rekommenderad till utvändig målning av fönster, dörrar, och träfiberskivor avsedda för utomhusbruk. • Även rekommenderad för möbler, stolar, dörrar och fiberskivor inomhus.
  Volymtorrhalt 44±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WP29

  Diccodur Primer Dicco Flex 30