Diccoplast 30 is a fast-drying two-component acid-catalysed topcoat.

Diccoplast 30 - Durable high-quality topcoat

  13938
  Diccoplast 30

  Diccoplast 30

  A two-component acid-catalyzed topcoat.

  Diccoplast 30 enhances the quality of the painted surface with its durability and outstanding hiding power.

  Excellent hiding power

  Diccoplast 30 enhances the quality of the painted surface with its durability and outstanding hiding power. The product is used for furniture, doors and other interior wooden surfaces. The final result looks rich and full.

  MED certified

  Diccoplast 30 has a MED certificate and is thus accepted for painting interior ship surfaces. MED-certified products are safe to use due to their low flame-spread characteristics and not producing excessive quantities of smoke and toxic products.

  Diccoplast 30 has a MED certificate and is thus accepted for painting interior ship surfaces.
  Diccoplast 30 provides good scratch and chemical resistance

  Superior scratch and chemical resistance

  Good scratch and chemical resistance help the surface to maintain its good outlook for a longer time.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad täckfärg.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande, hållbar färg med goda fyllnadsegenskaper för inomhusbruk. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11164-15-14 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Lämplig för möbler, dörrar och andra trä- och fiberpanelsytor.
  Volymtorrhalt 60±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem