Diccoplast 30 Tix is a fast-drying, durable paint with good filling properties for indoor use.

Diccoplast 30 Tix - Easy to apply also on vertical surfaces

  Diccoplast 30 TIX

  Diccoplast 30 TIX

  En tvåkomponent syrahärdad toppfärg.

  Diccoplast 30 Tix has good sag resistance and is therefore easy to apply even on vertical surfaces.

  Tixotropisk färg

  Diccoplast 30 Tix kan appliceras i tjocka skikt och är därför lätt att applicera även på vertikala ytor. Produkten utjämnas jämnt på ytan.

  Utmärkt täckförmåga

  Diccoplast 30 Tix är en hållbar färg med utmärkta fyllnadsegenskaper för möbler, dörrar och andra träytor inomhus. Den ger ett rikt och fylligt slutresultatet.

  Diccoplast 30 Tix is a durable paint with excellent filling properties for furniture, doors and other wooden surfaces in indoor use.
  Diccoplast 30 Tix has good scratch and chemical resistances.

  Överlägsen rep- och kemikaliebeständighet

  God rep- och kemikaliebeständighet bidrar till att bevara ytans fina utseende längre.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad täckfärg.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande, hållbar färg med goda fyllnadsegenskaper för inomhusbruk. • Tixotropisk färg med goda täckegenskaper. • Emissionsnivåerna för denna färg uppfyller kraven för E1-klassificering. Färgen har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra trä- och fiberpanelsytor.
  Volymtorrhalt 52±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC22

  Diccoplast Plus TIX Diccoplast Plus TIX Diccoplast 30 TIX