Diccoplast 30 Tix is a fast-drying, durable paint with good filling properties for indoor use.

Diccoplast 30 Tix - Easy to apply also on vertical surfaces

  Diccoplast 30 TIX

  Diccoplast 30 TIX

  A two-component acid-catalyzed topcoat.

  Diccoplast 30 Tix has good sag resistance and is therefore easy to apply even on vertical surfaces.

  Thixotropic paint

  Diccoplast 30 Tix has good sag resistance and is therefore easy to apply even on vertical surfaces. The product levels evenly on the surface.

  Excellent hiding power

  Diccoplast 30 Tix is a durable paint with excellent filling properties for furniture, doors and other wooden surfaces in indoor use. The final result looks rich and full.

  Diccoplast 30 Tix is a durable paint with excellent filling properties for furniture, doors and other wooden surfaces in indoor use.
  Diccoplast 30 Tix has good scratch and chemical resistances.

  Superior scratch and chemical resistance

  Good scratch and chemical resistance help the surface to maintain its good outlook for a longer time.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad täckfärg.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande, hållbar färg med goda fyllnadsegenskaper för inomhusbruk. • Tixotropisk färg med goda täckegenskaper. • Emissionsnivåerna för denna färg uppfyller kraven för E1-klassificering. Färgen har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra trä- och fiberpanelsytor.
  Volymtorrhalt 52±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC22

  Diccoplast Plus TIX Diccoplast Plus TIX Diccoplast 30 TIX