Diccoplast Elastic Primer forms a flexible film, which is easy to sand

Diccoplast Elastic Primer - Elastic primer for interior and exterior use

  Diccoplast Elastic Primer

  Diccoplast Elastic Primer

  En tvåkomponent syrahärdad primer.

  Diccoplast Elastic Primer together with a suitable topcoat helps extending the service life of the end product.

  Bildar en elastisk film

  Diccoplast Elastic Primer skapar en flexibel film som är enkel att slipa. Grundfärgen har goda fyllnadsegenskaper, vilket bidrar till att uppnå ett högkvalitativt resultat med färgsystemet.

  God fuktresistens

  Diccoplast Elastic Primer motstår fukt väl. Tillsammans med en lämplig täckfärg bidrar grundfärgen till att förlänga slutproduktens livslängd.

  Diccoplast Elastic Primer resists humidity well.
  Diccoplast Elastic Primer is an all-round primer in paint systems intended for exterior and interior use.

  För utomhus- och inomhusbruk

  Diccoplast Elastic Primer är en allsidig grundfärg i färgsystem avsedda för utomhus- och inomhusbruk. Produktens användningsområden är dörrar, möbler och MDF-skivor.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Tvåkomponent syra härdande grundfärg.
  Produktegenskaper * Snabbtorkande grundfärg för inom och utomhus bruk. * Fyllig lättslipad. Elastisk färgfilm. * Används till ytterdörrar, fönster, möbler och MDF skivor. • Uppfyller emissionsklass E1 enligt EN 717-1 för formaldehydavgång högst 0,124 mg/m³ luft.
  Volymtorrhalt 57±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC28

  Diccoplast Elastic Primer Diccoplast Elastic Primer Diccoplast 30

  WC26

  Diccoplast Elastic Primer Dicco Flex 30