Diccoplast Plus Tix is a fast-drying primer for interior use. It does not contain any aromatic solvents, enabling a safer working environment.

Diccoplast Plus Tix - Primer som är lätt att applicera 

  Diccoplast Plus TIX

  Diccoplast Plus TIX

  En tvåkomponent syrahärdad primer.

  Diccoplast Plus Tix does not sag but levels evenly.

  Tixotropisk grundfärg

  Diccoplast Plus Tix är speciellt framtagen för vertikala ytor. Grundfärgen bildar inte tjocka lager utan fördelas jämnt.

  Utmärkta fyllnadsegenskaper

  Diccoplast Plus Tix är en grundfärg som är lätt att applicera och som har överlägsna fyllnadsegenskaper. Den är lätt att slipa och säkerställer ett högkvalitativt utseende på den färdiga ytan.

  Diccoplast Plus Tix is an easy-to-apply primer with superior filling properties
  Diccoplast Plus Tix is a fast-drying primer for interior use.

  Fri från aromatiska lösningsmedel

  Diccoplast Plus Tix är en snabbtorkande grundfärg för inomhusbruk. Den innehåller inga aromatiska lösningsmedel, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.

  Denna produkt rekommenderas främst för:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad primer.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande, tixotropisk färg för inomhusbruk. • Goda fyllnads- och slipegenskaper. • Innehåller inga aromatiska lösningsmedel. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra träskivor och fiberpaneler för inomhusbruk.
  Volymtorrhalt 57±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC22

  Diccoplast Plus TIX Diccoplast Plus TIX Diccoplast 30 TIX