Diccoplast Primer reduces the amount of topcoat resulting in lower production costs.

Diccoplast Primer - Allround primer

  Diccoplast Primer

  Diccoplast Primer

  En tvåkomponent syrahärdad primer.

  Diccoplast Primer fills in wood fibers extremely well, thus preparing a perfect surface for a topcoat.

  Utmärkta fyllnadsegenskaper

  Diccoplast Primer fyller i träfibrer extremt bra och ger därför en yta som är perfekt förbehandlad för täckfärg. Grundfärgen minskar mängden täckfärg och ger därför lägre produktionskostnader.

  Lätt att slipa

  Diccoplast Primer är lätt att slipa, vilket säkerställer korrekt vidhäftning av täckfärgen och minskar kostnaderna för slipmaterial. Hela färgsystemet blir tätt och håller länge.

  Diccoplast Primer is easy to sand, which ensures proper adhesion of the topcoat and reduces costs of sanding material.
  Diccoplast Primer is an all-round primer to be used with both solvent and water-borne topcoats.

  Även under vattenburna täckfärger

  Diccoplast Primer är en allsidig grundfärg som kan användas med både lösningsmedels- och vattenburna täckfärger.

  Denna produkt rekommenderas främst för:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning A two-component acid-catalyzed primer.
  Produktegenskaper • A fast drying primer with good filling and sanding properties. • Emission levels of this paint fulfils the E1-classification. Paint has been tested according to EN 717-1, and formaldehyde emission is less than 0.124 mg/m³ air. • Recommended for furniture, doors and other similar wooden and fibre board surfaces.
  Volymtorrhalt 53±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC20

  Diccoplast Primer Diccoplast Primer Diccoplast 30

  WC23

  Diccoplast Primer

  WC24

  Diccoplast Primer Diccoplast Primer