Duasolid 50 offers quality similar to that achieved with polyurethanes.

Duasolid 50 - Eco-friendly alternative to epoxy and polyurethane paints

  Duasolid 50

  Duasolid 50

  A two-component, high-solids oxirane ester paint containing active anti-corrosive pigments.

  Duasolid 50 is an option when products containing iso-cyanate cannot be used.

  Iso-cyanate free DTM product

  Duasolid 50 is an option when products containing iso-cyanate cannot be used. The paint offers quality similar to that achieved with polyurethanes.

  Good corrosion resistance

  Duasolid 50 does not compromise protection or performance. Laboratory and field testing have proved the effectiveness of Duasolid systems in providing excellent corrosion protection, both for interior and exterior service environments.

  Duasolid does not compromise protection or performance.
  Duasolid 50 has a high solids content and can be applied in thick layers, thus enabling faster production.

  Easy to apply

  Duasolid 50 has a high solids content and can be applied in thick layers, thus enabling faster production. The product is an ideal option for OEM and other steel structures, equipment and machinery.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents oxiranesterfärg med hög torrhalt som innehåller aktiva rostskyddspigment.
  Produktegenskaper • Ett gott alternativ när produkter som innehåller isocyanat inte kan användas. Färgen ger en kvalitet som liknar den som uppnås med polyuretan. • Ger inte sämre skydd eller prestanda. Test i laboratorium och på fältet har bevisat hur effektiva Duasolid-systemen är när det gäller att ge ett utmärkt rostskydd, både i inomhus- och utomhusmiljöer. • Har en hög torrhalt och kan appliceras i tjocka skikt, vilket ger en snabbare produktion. Produkten är ett perfekt val för OEM och andra sorters stålkonstruktioner, -utrustning och -maskiner. • Kan användas som enskiktsbeläggning eller som täckfärg i oxiranesterbaserade system på stålytor som exponeras för nötning och kemikalier i tuffa förhållanden. • Lätt att applicera i tjocka skikt, upp till 100 µm per skikt. • Tål kontinuerligt temperaturer på upp till +80 °C torr värme och temporärt upp till +120 °C torr värme. • Lämplig för anläggningsmaskiner, lyft- och vinschutrustning, gaffeltruckar, jordbruksmaskiner, elektrisk utrustning, pumpar och andra sorters stålkonstruktioner, -utrustning och -maskiner.
  Volymtorrhalt cirka 65±2 %.

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TH32

  Fontecryl AP Duasolid 50 160 C2
  H
  - Sa2½

  TH32

  Fontecryl AP Duasolid 50 160 C3
  M
  - Sa2½

  TO1

  Duasolid 50 100 C2
  -
  - Sa2½

  TO1

  Duasolid 50 120 C3
  L
  - Sa2½