Fontecoat EP 50 provides protection comparable to that of solvent-borne epoxy paints.

Fontecoat EP 50 - Water-borne single-coat paint for low-VOC demands

  58492
  Fontecoat EP 50

  Fontecoat EP 50

  A two-component water-borne epoxy topcoat and a single-coat paint.

  Fontecoat EP 50 is a semi-gloss epoxy paint to be used as a single-coat paint, primer, intermediate coat or topcoat in epoxy or polyurethane systems for steel surfaces.

  Fast curing

  Fontecoat EP 50 is a semi-gloss epoxy paint to be used as a single-coat paint, primer, intermediate coat or topcoat in epoxy or polyurethane systems for steel surfaces. It dries rapidly and can be applied in thick layers.

  Environmentally friendly (low VOC emissions)

  Fontecoat EP 50 is an ideal option when a low VOC content is required. The paint has very good resistance against mechanical and chemical stress. The product provides protection comparable to that of solvent-borne epoxy paints.

  Fontecoat EP 50 is an ideal option when a low VOC content is required
  Fontecoat EP 50 - Environmentally friendly (low VOC emissions)

  Excellent adhesion and surface tolerance

  Fontecoat EP 50 can be primed with the solvent-borne adhesion primer Temakeep. The system has extremely good adhesion and surface tolerance. At the same time, it is possible to achieve a very rapid production cycle.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen epoxitäckfärg och en enskiktsfärg.
  Produktegenskaper • Snabbhärdande och miljövänlig (låg VOC-halt). • Mycket god beständighet mot mekanisk och kemisk belastning. • Utmärkta vidhäftningsegenskaper och yttolerans vid användning med Temakeep vidhäftningsprimer vilket ger extremt korta cykeltider. • Används som en täckfärg eller som en enskiktsfärg i epoxifärgsystem för stålytor. • Kan också användas som grundfärg eller mellanfärg i epoxi- eller polyuretansystem. • Resistent mot diesel och biodiesel (RME). • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-12360-15-18 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Rekommenderas för ramverk, serviceplattformar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner, maskiner och utrustning.
  Volymtorrhalt 47±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TF27

  Fontecoat EP 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TF27

  Fontecoat EP 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TF27

  Fontecoat EP 50 100 C2
  -
  - Sa2½