Fontecryl SC 50 is a one-component water-borne single-coat paint, which contains active anti-corrosive pigments. It is mainly developed for painting of machinery and equipment.

Fontecryl SC 50 - One-component water-borne single-coat paint

  58492
  Fontecryl SC 50

  Fontecryl SC 50

  En vattenburen, enkomponents snabbtorkande alkydmodifierad akrylatfärg som innehåller aktiva rostskyddspigment.

  Fontecryl SC 50 has excellent sagging resistance, thus enabling a thick paint film to be formed with one application.

  Höga filmbyggande egenskaper

  Fontecryl SC 50 har en utmärkt förmåga att appliceras i tjocka skikt, vilket gör att en tjock färgfilm kan skapas med en applicering.

  Enskiktsfärg

  På grund av sina goda rostskyddsegenskaper används Fontecryl SC 50 som enskiktsfärg. Produkten är också lämplig som täckfärg.

  Fontecryl SC 50 is used as a single-coat paint and also suitable as a topcoat.
  Fontecryl SC 50 is recommended for use on steel framework, machinery and equipment.

  Brett utbud av kulörer

  Fontecryl SC 50 kan brytas till tusentals kulörer. Produkten rekommenderas för användning på ramverk, maskiner och utrustning av stål.

  Read more information from the brochure

  Fontecryl SC 50 is a one-component alkydmodified acrylic paint, which contains active anticorrosive pigments.

  Fontecryl SC 50 is a one-component alkyd-modified acrylic paint, which contains active anticorrosive pigments. It's a single-coat paint.

  Fontecryl SC
   

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En vattenburen, enkomponents snabbtorkande alkydmodifierad akrylatfärg som innehåller aktiva rostskyddspigment.
  Produktegenskaper • Utmärkt förmåga att appliceras i tjocka skikt, vilket gör att en tjock färgfilm kan skapas med en applicering. • På grund av dess goda rostskyddande egenskaper används Fontecryl SC 50 som enskiktsfärg. Produkten är också lämplig som täckfärg. • Kan färgbrytas till tusentals kulörer. • Lämplig för att måla produkter i metallindustrin samt på målningsstationer. • Rekommenderas speciellt som ett enskiktsfärgsystem för stålkonstruktioner inomhus och utomhus. • Torktiderna kan kortas ned genom att använda högre temperaturer. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) • VTT-C-12361-15-18 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Typisk användning är t.ex. ramverk, maskiner och utrustning av stål.
  Volymtorrhalt 40±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TF37

  Fontecryl SC 50 160 C3
  L
  - Sa2½

  TF37

  Fontecryl SC 50 80 C2
  -
  - Sa2½