Fontedur HB 80 is a two-component, water-borne polyurethane topcoat.

Fontedur HB 80 - Water-borne PU topcoat for low-VOC demands

  Fontedur HB 80

  Fontedur HB 80

  A two-component, water-borne polyurethane topcoat.

  Fontedur HB 80 forms a topcoat with outstanding gloss and color retention.

  Superior gloss and color retention

  Fontedur HB 80 forms a topcoat with outstanding gloss and color retention. This paint is a perfect solution for environments with high demands on esthetics and resistance.

  Durable and easy-to-clean surface

  Fontedur HB 80 forms a durable, easy-to-clean and non-chalking paint film, whis is resistant to climatic stress. The product is used as a topcoat for epoxy/polyurethane systems on steel surfaces exposed to weathering, abrasion and chemical stress.

  Fontedur HB 80 forms a durable, easy-to-clean and non-chalking paint film, whis is resistant to climatic stress.
  Fontedur HB 80 is more user and environmentally friendly than conventional solvent-borne products.

  Water-borne product with low VOCs

  Fontedur HB 80 is more user and environmentally friendly than conventional solvent-borne products. The paint is used for agricultural and earth-moving machinery, steel framework and other steel structures.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen polyuretantäckfärg.
  Produktegenskaper • En tålig, lättrengjord och icke kritande täckfärg med utmärkt glans- och kulörbeständighet vid klimatbelastning. • Lämplig för användning som täckfärg för epoxi-/polyuretansystem på stålytor som utsätts för vittring, slitage eller kemisk belastning. • Kan härdas vid högre temperaturer. • Rekommenderas för användning på jordbruksmaskiner, maskiner för markarbeten, stålramverk och andra sorters stålkonstruktioner, -maskiner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 45±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
  H
  - Sa2½

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
  L
  - Sa2½