Fontedur HB 80 is a two-component, water-borne polyurethane topcoat.

Fontedur HB 80 - Water-borne PU topcoat for low-VOC demands

  Fontedur HB 80

  Fontedur HB 80

  En tvåkomponents vattenburen polyuretantäckfärg.

  Fontedur HB 80 forms a topcoat with outstanding gloss and color retention.

  Överlägsen glans- och kulörbeständighet

  Fontedur HB 80 bildar en täckfärg med utomordentlig glans- och kulörbeständighet. Färgen är en perfekt lösning för omgivningar som ställer höga krav på estetik och motstånd.

  Hållbar och lättrengjord yta

  Fontedur HB 80 bildar en hållbar icke kritande färgfilm som är lätt att hålla ren och som motstår klimatpåfrestningar. Produkten används som täckfärg för epoxi-/polyuretansystem på stålytor som utsätts för kritning, nötning eller kemiska påfrestningar.

  Fontedur HB 80 forms a durable, easy-to-clean and non-chalking paint film, whis is resistant to climatic stress.
  Fontedur HB 80 is more user and environmentally friendly than conventional solvent-borne products.

  Vattenburen produkt med låg VOC-halt

  Fontedur HB 80 är mer miljö- och användarvänlig än konventionella lösningsmedelsburna produkter. Färgen används för jordbruksmaskiner, schakt- och anläggningsmaskiner, stålramverk och andra sorters stålkonstruktioner.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen polyuretantäckfärg.
  Produktegenskaper • En tålig, lättrengjord och icke kritande täckfärg med utmärkt glans- och kulörbeständighet vid klimatbelastning. • Lämplig för användning som täckfärg för epoxi-/polyuretansystem på stålytor som utsätts för vittring, slitage eller kemisk belastning. • Kan härdas vid högre temperaturer. • Rekommenderas för användning på jordbruksmaskiner, maskiner för markarbeten, stålramverk och andra sorters stålkonstruktioner, -maskiner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 45±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
  H
  - Sa2½

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
  L
  - Sa2½

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
  -
  - SaS

  TF23

  Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
  -
  - SaS