Fontefire ST 60 - reliable fire protection coating, CE marked (ETA 15/0442)

  59491
  Fontefire ST 60

  Fontefire ST 60

  En vattenburen enkomponents svällande täckfärg. När den utsätts för värme expanderar den och skapar ett isolerande skumskikt.

  Fontefire ST 60 provides efficient fire protection for constructional steelwork, up to class R90 in the fire resistance classification.

  Ger konkurrenskraftig filmtjocklek

  Fontefire ST 60 ger ett effektivt brandskydd för stålkonstruktioner, med upp till klass R90 i brandskyddsklassificeringen.

  För öppna och slutna profiler

  Fontefire ST 60 är certifierad för H- eller I-balkar och pelarprofiler samt rektangulära/cirkelformade ihåliga profiler.

  Fontefire ST 60 is certified for ‘H’ or ‘I’ shaped beam and column sections, and rectangular/circular hollow sections.
  The CE-marked Fontefire ST 60 is compatible with a wide range of primers and topcoats

  Många olika sorters system

  Fontefire ST 60 är CE-märkt och kompatibel med ett brett urval av grundfärger och täckfärger. Produkten är testad och godkänd i enlighet med ETA.

  Find more information from the brochure

  Water-borne, one-component intumescent paint formulated for the fire protection of structural interior steel elements. Its protecting effect is based on a strong heatexpansion binding reaction that results in the creation of an insulating foam layer.

  Fontefire ST 60

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En vattenburen enkomponents svällande täckfärg. När den utsätts för värme expanderar den och skapar ett isolerande skumskikt.
  Produktegenskaper • Används som brandskyddsfärg vid interna förhållande Z2 för stålkonstruktioner. • Rekommenderas för applicering på plats under torra förhållanden. Komponenter som målas i verkstäder måste målas med täckfärg innan de tas utomhus. • Produkten kan ge upp till 90 minuters brandskydd.
  Volymtorrhalt 72±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad