Fontefire WF is a water-borne one-component intumescent coating, which has the highest possible fire reaction class B-s1, d0

Fontefire WF - Highest possible fire retardant properties on wood

  Fontefire WF

  Fontefire WF

  A water-borne intumescent coating with highest possible fire retardant properties on wood. When subjected to heat, Fontefire WF expands and forms an insulating layer of foam.

  Fontefire WF has fire reaction class B-s1, d0, according to the standard EN 13501-1:2007+A1:2009​, the highest possible for wood material.

  Fire reaction class B-s1, d0

  Fontefire WF has fire reaction class B-s1, d0, according to the standard EN 13501-1:2007+A1:2009​, the highest possible for wood material.

  One product for both interior and exterior wooden surfaces

  Fontefire WF can be used both on exterior claddings and interior panels as part of fire protection paint systems.

  Fontefire WF can be used both on exterior claddings and interior panels as part of fire protection paint systems.
  Contains fungicides and can be used directly on the wood surface, protecting it against mold, algae and other microbes​.

  Contains film preservatives

  Contains fungicides and can be used directly on the wood surface, protecting it against mold, algae and other microbes​. A separate wood preservative is not needed, which results in savings in production costs.​

  Find more information from the brochure

  Fontefire WF is a water-borne one-component intumescent coating, which has the highest possible fire reaction class B-s1, d0

  Fontefire WF is a new high-performance fire retardant coating for wood. Due to its intumescent properties, it gives more time
  to save people’s life. This universal paint can be used for both interior panels and exterior claddings.

  Fontefire WF

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum.
  Produktegenskaper • Produkten uppfyller följande brandmotstånds krav: Reaction to fire. Ignitability of building products, klass B-s1, d0enligt EN 13501-1: 2007 + A1: 2009. • Innehåller tillsatsmedel som skyddar färgfilmenfrån mögelpåväxt. • Skall användas som en brandhämmande färg på interiört och exteriörtträ, MDF/HDF, spånskivor och plywood ytor. • Skall appliceras industriellt under kontrollerade förhållanden.
  Volymtorrhalt 46±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad