Fontefloor EP 100 - Environment- and user-friendly epoxy paint 

  129336
  59491
  Fontefloor EP 100

  Fontefloor EP 100

  En tvåkomponents vattenburen epoxifärg.

  Universalfärg

  Fontefloor EP 100 rekommenderas för måttliga mekaniska och kemiska påfrestningar i industrianläggningar, verkstäder och lagerutrymmen såväl som i sjukhus och läkemedelsindustrin, som golvbeläggning. Fontefloor EP 100 är även lämplig för fuktig betong.

  M1-godkänd färg

  Produkten har M1-klass med avseende på materialemissioner hos byggnadsmaterial för inomhusbruk och avger extremt låga nivåer av föreningar till miljön.

  Lätt att använda

  Grundmålning och målning kan göras med samma produkt. Lätt att applicera med rulle. Vatten används för förtunning och rengöring av verktyg.

  Water-borne paint system for concrete floor

  We offer environment- and user-friendly Fontefloor EP paint system for concrete floors, which consists only of the water-borne products. A significant advantage of this system is that you need only one hardener or the same EP Hardener can be used for all Fontefloor EP products.

  Replacing solvent-borne coatings with high-performance water-borne alternatives can offer many advantages:
  •Reduced solvent exposure and associated health risks
  •Fewer concerns with flammability and the impact on insurance costs
  •Easy soap-and-water clean-up
  •Less hazardous waste disposal and associated cost.


  Application instruction of Fontefloor EP water-borne coating system

  Prime the surface with 20–40 % thinned Fontefloor EP Primer or 0-30 % thinned Fontefloor EP 100 epoxy paint.  Overcoating may be carried out 16-24 hour after priming by applying Fontefloor EP 100 thinned 0-30 % with water.

  Topcoating with varnish is done with unthinned or 5-10% thinned Fontefloor EP Clear.
  Anti-slipping performance of the varnish can be enhanced by adding Tikkurila anti-slip agent. Furthermore, design and mosaic floors can be created.

  Find more information from the brochures

  Fontefloor EP 100 is a two-component water-borne epoxy paint.

  Fontefloor EP 100 is a two-component, water-borne epoxy paint for coating new, and previously painted concrete floors and walls.

  Fontefloor EP 100

  Fontefloor EP Clear - Water-borne epoxy varnish.

  Two-component, water-borne epoxy lacquer, which can be used on top of painted concrete floors or walls, and also as a dust-binding varnish.

  Fontefloor EP Clear

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen epoxifärg.
  Produktegenskaper • För målning av nya, gamla eller tidigare målade betongytor. • Även lämplig för målning av betongväggar. • Fontefloor EP 100 hör till emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. • Uppfyller testkraven för dekontaminering (FRP < 15 000) i enlighet med standard ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210). • Rekommenderas för målning av golv som utsätts för måttlig kemisk och mekanisk belastning i industrianläggningar, lagerutrymmen, verkstäder, etc.
  Volymtorrhalt cirka 58 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration